Dernière modification : 07 novembre 2019 à 08:24

Service de proximité HEINZELMÄNNERCHER

Association fir d'Erëm-Aféieren vun Demandeurs d'emploi an de Beruff an an d'Gesellschaft.

Dengschtleechter vu klengen Aarbechten fir eeler Leit oder Hëllefsbedierteger

                                 Tél.: 28 80 80

               Herbstangebot                              Winterangebot


 

 

Non
Non