Actualité

FILANO Wandercup

FILANO WANDERCUP an Ëmgéigend

Wanderen duerch d'Gemengen FISCHBACH LAROCHETTE NOMMERN AERENZDALL an HEFFINGEN

Reglement

Op 126 km kënnt dir duerch dee schéinen Mëllerdall wanderen. D'Weeër, déi dat ganzt Joer begehbar sinn op eege Gefoer, (besonnesch oppassen an der Juegdsaison), fannt dir och op Geoportail. All Streck kann nëmmen 1x pro Cup erwandert ginn. Wëll et jo schons en extra Autopédestre (AP) -Cup gëtt, ginn d'AP an dëser Géigend net am Filanocup erwandert.

 

Start: den offizielle Start ass am Agenda uginn. Dir kënnt awer op irgend enger aanerer Plaz vum Wee starten.

Kontrollen: eng digital Opzeechnung an enger App schéckt dir als Beweis vun der gewanderter Streck mat dem ausgefëllten Agenda op d'emailadress:  cpfiels@outlook.com. Wann der keng App hutt, da schéckt eng Foto mat, gemach op +- dem hallewe Wee.

Belounung: d'Bedeeligung un dësem Cup ass gratis. De Cercle Pédestre aus der Fiels (CPL) schéckt iech en Zertifikat fir 40 km (bronze),  80 km (sëlwer) an 126 km (gold) per email oder op déi vun iech genannter Adress am Agenda.

IVV Wertung: Dir kënnt och en IVV Km-Stempel kréien wann der 15€ op de Kont vun der FLMP CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 iwerweist mam Vermierk Filanocup. Dir kritt dann och en Diplom an Opbitzer am Numm vum CPL geschéckt.

Fir all IVV –Streck iwer 5 km kritt dir och e Participatiounsstempel. Well net all Streck 5 km lang ass sinn folgend Strecken zesummegezielt ginn fir kënnen 1 Participatiounstempel ze kréien. De Participatiounsstempel kann een nëmmen 1x/Joer kréien.

 StreckenParticipatiounsstempel
FischbachF1 + F2 +F4 (9,2 km) F3 + F5 (8,5)

1

1

LarochetteL1 + L5 (8,8 km)1
NommernN1 +N3 (7,23 km) N2 + N5 (7,15 km)

1

1

 

Président: Marc Nicolay: mnicolay@pt.lu                Trésorier: Mariette Krier: charles7@pt.lu Secrétaire: Josée Johann 18, rue de Glabach L-7410 Angelsberg cpfiels@outlook.com GSM: 691382791 Nr compte bancaire: CCPL LU59 1111 7017 5456 0000


AGENDA

règlement en français

Règlement op lëtzebuergesch