chevalier avec blasonprincesse

Galerie Photos
Cycle 2

[ Cliquer sur une photo pour voir son original. Comme il s'agit d'un grand format, le chargement peut être plus ou moins long. ]Cycle 2 Bewegte Schule: so lernen wir !

Cycle 2 Bewegte Schule
Cycle 2 Bewegte Schule
Cycle 2 Bewegte Schule
Cycle 2 Bewegte Schule


Oktober 2015 - Vizfest
Zesumme mat der Elterevereenegung
waren d'Kanner vum Cycle 2.2 op Schieren Äppel rafen.


Bei der Famill Schanen gouf dunn de frësche Viz gepresst.
viz_fest_2015
viz_fest_2015
viz_fest_2015
Den Dag drop gouf de Viz a vill Kuch um Vizfest an der Schoul verkaf.
viz_fest_2015


Liesnuecht vum 15.05.2013

Liesnuecht vum 15.05.2013
Liesnuecht vum 15.05.2013
Liesnuecht vum 15.05.2013
Liesnuecht vum 15.05.2013